BEL MAIL LINKEDIN

VCA** Certificering behaald

Wij hebben onlangs onze VCA** certificering behaald. Met deze hoogste kwalificering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu voldoen wij aan de hoogste veiligheidseisen.
 
De dubbele sterren garanderen dat niet alleen wijzelf, maar ook onze onderaannemers onder de meest veilige omstandigheden hun werkzaamheden verrichten. Met het VCA**-certificaat tonen wij aan dat wij voldoen aan een groot aantal verplichtingen uit de Arbowet. Wij gaan veilig en verantwoord te werk!
 
overzicht